Adakah Pekerja Perkhidmatan Perlu (‘Essential Services’) harus dibayar ‘gaji berganda’?

Jawapannya adalah ‘Tidak’. Tetapi Kerajaan boleh mengubah keadaan ini. Adakah kerajaan akan berbuat demikian? Atau adakah Kerajaan akan menyuruh kita menggunapakai dari akaun KWSP?

Read More

Adakah majikan perlu mengaut keuntungan sebelum mereka boleh membayar gaji?

Bolehkah majikan enggan membayar pekerjanya jika majikan tersebut mengalami kerugian? Adakah majikan dikecualikan daripada membayar gaji pekerjanya apabila tidak ada 'produktiviti' semasa 'lockdown'? Jawapan kepada semua itu, adalah 'Tidak'.

Read More

Are tenants protected during the Covid-19 lockdown?

They can be, if they use the right defences. What does the law say about it?

Read More