Bolehkah Majikan Enggan Bayar Gaji Pekerja dalam tempoh Perintah Kawalan?

Bolehkah Majikan Enggan Bayar Gaji Pekerja semasa Perintah Kawalan? Ramai pekerja-pekerja dalam keadaan sengsara dengan persoalan ini. Jawapannya adalah, dalam jangkamasa PKP (MCO) yang pendek, ‘Tidak’.
Jika tempoh perintah adalah PKP pendek, seseorang majikan wajib membayar gaji pekerja-pekerjanya.

You May Also Like

THE RISE AND RISE OF THE ASIAN INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

Can the local municipality shut down factories in the Klang Valley?

Apa yang akan berlaku jika Perdana Menteri tidak berupaya menjalankan tugas?

Siapa yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan agar  Parlimen dibuka semula?