Bolehkah Senator dipecat?

Artikel asal oleh: GK Ganesan Kasinathan; Penyunting: KN Geetha Terjemahan olehAlumni Fakulti Undang-Undang, UKM, SY Dharan Sharveen   Bolehkah Senator dipecat? Jawapannya ‘boleh’ dan ‘tidak boleh’. Orang yang mengatakan ‘tidak’ sebenarnya merujuk Artikel 45(3) Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan tempoh ahli Dewan Negara tidaklah tersentuh dengan pembubaran Parlimen. Seseorang Senator boleh dilantik sebanyak 2 kali dan tempoh perkhidmatan digandakan iaitu 6 tahun. Prof Shad Saleem Faruqi menyatakan bahawa Senator dibawah naungan Perlembagaan sebelum ini tidak mempunyai kewajipan ...

Read More

Keanjalan Atau Keliatan: Bolehkah Seorang Hakim Meletakkan Jawatan Dengan Satu Tarikh Terkemudian?

Artikel asal oleh: GK Ganesan Kasinathan; Penyunting: KN Geetha Terjemahan oleh: Alumni Fakulti Undang-Undang, UKM:- Sharvin Nair   Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Persekutuan (KH) dan Presiden Mahkamah Rayuan (PMR) masing-masing telah menyerahkan surat perletakkan jawatan pada 7 Jun 2018 dan Yang Di Pertuan Agong telah menerima surat tersebut pada hari berikutnya. Difahamkan mereka (KH & PMR) telah menyatakan sesuatu yang sama dalam surat perletakan jawatan mereka iaitu melanjutkan tarikh peletakkan jawatan pada 31.7.2018 ...

Read More

Adakah perlu peguam negara merupakan seorang melayu atau muslim? Adakah beliau harus memberi nasihat berkenaan undang-undang syariah?

Artikel asal oleh: GK Ganesan Kasinathan; Penyunting: KN Geetha Terjemahan oleh  Alumni Fakulti Undang-Undang, UKM:- Nur Fazreen Khalid, Nur Aimi Binti Che Soh Malathi Mohan Wan Aimi Shamimi Binti Abdullah Vrnda Sre  Nagindera Rao Cadangan pelantikan Peguam Negara yang baru telah menimbulkan kekeliruan dan salah tafsir di kalangan masyarakat khususnya mengenai peruntukkannya dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita harus mengenalpasti isu yang dipertikaikan. Wujud perdebatan di kalangan rakyat mengenai siapa yang layak menjadi Peguam Negara selaras dengan peruntukan dalam Perlembagaan ...

Read More

Is Any Former Prime Minister Immune From Criminal Prosecution?

A recent spate of social media messages argue that the former prime minister Najib enjoys absolute immunity from criminal sanction. The messages refer to an article by Mr Charles Hector, entitled: ‘Najib – Cannot be charged for crimes as a public servant until law is changed?’ Now, did Charles say the former PM was immune from any criminal prosecution? In 2016, Tun Mahathir sued Najib.  Mahathir alleged that there had been ...

Read More

Does The AG Need To Be A Malay Or A Muslim? Does He Have To Advise On Syariah Law?

The nation is trundling towards a calamitous constitutional misunderstanding.  Someone has to do something about it and set matters straight. Let us identify what is happening. A debate has begun to rage.  It concerns the identity of the person who should be the next Attorney General.  It is about constitutional provisions regarding what characteristics the Attorney General should have—and whether the current nominee, Mr. Tommy Thomas has them. Two conflicting ideas At the heart ...

Read More