Adakah kita mempunyai Speaker di Parlimen?

Adakah anda menyedari bahawa Malaysia telah menjadi tumpuan utama masalah perlembagaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini?

Pada 13 Julai, Datuk Azhar Harun dilantik sebagai Speaker Parlimen.
Adakah pelantikan Speaker baru sah? Beberapa persoalan timbul. Ini dibincangkan dalam atikel ini.

https://youtu.be/xGPjRGtGpuk

[1] Persoalan-persoalan yang berikut timbul:

S-1. Adakah Speaker sebelumnya disingkirkan secara sah?

Jika jawapannya adalah ‘ya’, bagaimana Speaker baru harus dilantik?

Adakah terdapat prosedur untuknya?

S-2. Adakah MP-MP mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang?

S-3. Sekiranya Speaker telah ‘dilantik’ oleh proses-proses di luar undang-undang, apa yang boleh dilakukan oleh MP-MP atau warga biasa?

S-4. Bolehkah pertikaian ini dibawa ke mahkamah? Sekiranya ya, apa relief yang boleh Mahkamah berikan?

  

[2] Adakah prosedur untuk memilih Speaker baru?

Tugas Parlimen adalah untuk ‘memilih’ speaker baru.

Ini kerana Parlimen tidak boleh melakukan apa-apa tanpa Speaker.

Menurut Perkara 57(1) Perlembagaan Persekutuan ‘Dewan rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih sebagai (Speaker) … dan Dewan rakyat tidak boleh … menjalankan apa-apa urusan semasa jawatan Speaker kosong selain pemilihan Speaker.’1‘57. (1) Dewan rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih—  (a) sebagai Yang di-Pertua Dewan rakyat, seseorang sama ada yang menjadi ahli Dewan rakyat atau yang layak dipilih menjadi ahli yang sedemikian; dan (b) dua orang Timbalan Yang di-Pertua daripada kalangan ahli Dewan rakyat, dan Dewan rakyat tidak boleh, tertakluk kepada Fasal (3), menjalankan apa-apa urusan semasa jawatan Yang di-Pertua kosong selain pemilihan Yang di-Pertua.’

Terdapat satu pengecualian iaitu di mana Parlimen boleh bersidang hanya untuk memilih seorang Speaker.

Kekosongan

Apabila Speaker sebelumnya mengkosongkan jawatan, ini menimbulkan, ‘kekosongan’ jawatan Speaker di bawah peraturan mesyuarat 3 Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat. Apabila ada ‘kekosongan’, peraturan mesyuarat 3 menghendaki, ‘Majlis, sebaik- baik cukup bilangan ahlinya, hendaklah memilih (Speaker).’23. Bila-bila jawatan Tuan Yang di-Pertua itu kosong, baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka Majlis, sebaik- baik cukupbilang ahlinya, hendaklah memilih Tuan Yang di-Pertua.

Apakan kuorum yang diperlukan di Parlimen?

Kuorum merangkumi 26 MP-MP di bawah peraturan mesyuarat 13(1) Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat.3 Peraturan Mesyuarat No. 13. (1) Cukupbilang bagi Majlis Mesyuarat dan Jawatankuasa sebuah-buah Majlis Mesyuarat hendaklah mengandungi dua puluh enam orang ahli dengan tidak termasuk Pengerusi.’

Apakah Prosedur Pemilihan?

Perintah Mesyuarat 4 menetapkan prosedur.

Apabila timbul ‘kekosongan’, prosedur pemberitahuan akan berlaku.

Mana-mana MP yang ingin mencadangkan penama, beliau harus memaklumkan cadangan beliau kepada Setiausaha (Dewan):

secara bertulis; dan

ia diserahkan kepada Setiausaha sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat berikutnya di bawah Perintah Mesyuarat 4(1).4’Aturan memilih Tuan Yang di-Pertua hendaklah seperti yang tersebut di bawah ini: (1) Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seorang ahli Dewan itu atau seorang yang layak dipilih menjadi ahli Dewan itu yang hendak dipilih jadi Tuan Yang di-Pertua, hendaklah mempastikan terlebih dahulu iaitu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan juga hendaklah memberitahu kepada Setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum mesyuarat…’

Mengikut prosedur ini, apabila Speaker sebelumnya Tan Sri Ariff diundi keluar dari jawatan beliau ia menimbulkan ‘kekosongan’, di bawah peraturan mesyuarat 3.’

Urusan di parlimen tidak boleh dijalankan dalam ketidakhadiran Speaker. (Perkara 57(1) Perlembagaan Persekutuan).5‘57. (1) Dewan rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih—  (a) sebagai Yang di-Pertua Dewan rakyat, seseorang sama ada yang menjadi ahli Dewan rakyat atau yang layak dipilih menjadi ahli yang sedemikian; dan (b) dua orang Timbalan Yang di-Pertua daripada kalangan ahli Dewan rakyat, dan Dewan rakyat tidak boleh, tertakluk kepada Fasal (3), menjalankan apa-apa urusan semasa jawatan Yang di-Pertua kosong selain pemilihan Yang di-Pertua.’

Tarikh mesyuarat seterusnya mesti dijadualkan sekurang-kurangnya 15 hari selepas penyingkiran Speaker sebelumnya.

Setelah Cadangan Bertulis dihantar kepada Setiausaha Dewan Rakyat, pada mesyuarat berikutnya, iaitu 14 hari kemudian, seorang MP lain yang ingin mencadangkan MP-MP lain, boleh berbangkit dan menyatakan bahawa, saya … mencadangkan agar “… (sebutkan nama ahli itu) dipilih jadi (Speaker).” Cadangan beliau mesti disokong: Peraturan Mesyuarat4(2).6’4. Aturan memilih Tuan Yang di-Pertua hendaklah seperti yang tersebut di bawah ini: …(2) Seseorang ahli dengan berucap kepada Setiausaha, hendaklah mencadangkan seorang ahli lain atau seorang lain yang hadir jadi Tuan Yang di-Pertua dan hendaklah dikeluarkan usul “Iaitu…………………. (sebutkan nama ahli itu) dipilih jadi Tuan Yang di- Pertua”. Cadangan ini hendaklah disokong tetapi tidak dibenarkan dibahas…’

Namun, perbahasan tidak dibenarkan.

Sekiranya hanya satu MP yang diusulkan dengan cara ini dalam 14 hari, dan disokong sebagai (Speaker), maka Setiausaha Dewan hendaklah – tanpa mengemukakan sebarang persoalan kepada Dewan, menyatakan bahawa calon itu telah “dipilih” sebagai Speaker: peraturan mesyuarat 4(3).).7’4. Aturan memilih Tuan Yang di-Pertua hendaklah seperti yang tersebut di bawah ini: …(3) Jika hanya seorang ahli atau seorang lain sahaja yang dicadangkan dan disokong jadi Tuan Yang di-Pertua, maka Setiausaha hendaklah memasyhurkan ahli atau seorang lain itu telah kena pilih, dengan tidak dikemukakan bagi diputuskan oleh mesyuarat. Jika lebih daripada seorang ahli atau seorang lain cadangkan dan disokong jadi Tuan Yang di-Pertua, maka Majlis hendaklah menjalankan pilihan dengan undi bersurat…’

Sekiranya lebih daripada satu MP dicadangkan – dan disokong – maka ‘Dewan akan memilih (Speaker) menerusi pengundian’: [peraturan mesyuarat 4(3)].

 

[3] Sekarang kita kaji bahawa sama ada prinsip-prinsip ini dipatuhi pada 13 Julai

Pada 13 julai 3 perkara berlaku:

Pertama, bekas Speaker, Tan Sri Ariff telah disingkirkan.

Kedua, jawatan Speaker menjadi ‘kosong.’

Ketiga, Dewan Rakyat kemudian diwajibkan untuk mematuhi peraturan mesyuarat 4, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.

 

[4] Adakah MP-MP mengikuti prosedur dalam peraturan mesyuarat4?

Tiada media, setahu saya, yang melaporkan bahawa Timbalan Speaker  membenarkan mana-mana pencalonan dicadangkan kepada Setiausaha Dewan di bawah peraturan mesyuarat 4(1).

Tidak ada berita mengenai pemberitahuan kepada Setiausaha – secara bertulis – “sekurang-kurangnya 14 hari sebelum persidangan berikutnya.”

Maka adalah kelihatan bahawa peraturan tersebut belum dipatuhi.

 

[5] Jadi, apa akibat pelanggaran ini?

Tiada ‘Pemilihan’ speaker. Hanya terdapat satu ‘pelantikan’, yang mana menimbulkan tanda tanya berkenaan kesahihan pelantikan tersebut.

 

[6] Hujah bertentangan: Apa yang akan dibahaskan oleh MP-MP Pro-Kerajaan?

Hujahan-1: Adakah kelemahan dalam ‘perlantikan’ Speaker hanyalah ‘perkara luar aturan’?

Mereka akan mengatakan bahawa itu adalah ‘kegagalan Dewan untuk mematuhi Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat.’

Mereka akan mengatakan ini adalah ‘kegagalan peraturan mesyuarat 4.’

Ini adalah kegagalan untuk mencalonkan calon baru untuk jawatan Speaker.

Mereka akan berpendapat “kegagalan” seperti itu hanya adalah “perkara luar aturan dan tidak boleh membatalkan perjalanan mesyuarat atau keputusan berakibat daripadanya.”: peraturan mesyuarat 99A.8’99A. Jika semasa membuat apa-apa jua keputusan telah terjadi kegagalan di pihak Majlis atau mana- mana Jawatankuasanya untuk mematuhi mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan Mesyuarat dalam perjalanan mesyuarat yang membawa kepada keputusan itu, kegagalan sedemikian hendaklah dikira sebagai suatu perkara luar aturan dan tidak boleh membatalkan perjalanan mesyuarat atau keputusan berakibat daripadanya.’

Terdapat kelemahan dalam pandangan ini:

Pertama, tidak ada ‘keputusan’ Dewan pada 13 Julai untuk memilih Speaker baru.

Kedua, tidak ada ‘pemilihan’ Speaker sekarang.

Ketiga, pencalonan Art Harun kelihatan sebagai melanggar Perintah 3.

Keempat, tidak ada prosedur pemberitahuan dan Art Harun dipilih untuk menjadi Speaker tanpa mematuhi Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat.

Ini adalah salah kerana Perkara 57(1)(a) Perlembagaan menghendaki agar Speaker ‘dipilih.’

Peraturan mesyuarat 3 menggunakan ungkapan ‘Majlis, sebaik- baik cukup bilang ahlinya, hendaklah memilih Tuan Yang di-Pertua.’

‘Hendaklah’ bermaksud proses pemilihan adalah wajib.

Hujahan-2: Adakah ‘Keputusan Speaker’ Muktamad?

Hujahan Kedua MP-MP kerajaan adalah bahawa ‘keputusan (Speaker) berkenaan dengan sebarang perkara tafsir Peraturan Mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad.’:(peraturan mesyuarat 99).9’99. Keputusan Tuan Yang di-Pertua berkenaan dengan sebarang perkara tafsir dalam mana-mana jua Peraturan Mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad kecuali jika ada usul bersendiri menentang keputusan Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, dari satu masa ke satu masa, boleh mengeluarkan petua-petua berkenaan dengan perkara-perkara itu.’

Malangnya, Speaker sekarang tidak dapat membuat keputusan mengenai pelantikan beliau sendiri. Beliau berada dalam posisi konflik. Speaker baru tidak membuat keputusan mengenai pemilihannya berdasarkan peraturan mesyuarat 99.

Hujahan-3: Perlukah Pembangkang menggerakkanUsulSubstantif?

Hujahan ketiga MP-MP kerajaan adalah bahawa MP-MP Pembangkang harus menggerakkan ‘UsulSubstantif’ untuk mencabar Keputusan Speaker ‘ketika mengambil alih jawatan ketua. Speaker tidak membuat keputusan mengenai “kelaziman” atau “tafsiran” Peraturan mesyuarat.

[7] Bolehkah sengketa ini dibawa ke mahkamah?

Perbincangan persoalan ini bermula dengan perkara 63(1) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi ‘Kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen atau dalam mana-mana jawatankuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah.’10’63.(1) Kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen atau dalam mana-mana jawatankuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah.’Fasal itu berasal dari Perkara 9 ‘English Bill of Rights 1688.’

Terdapat ketegangan antara apa yang boleh dipersoalkan oleh mahkamah mengenai Parlimen, dan kekebalan Parlimen dari sebarang prosiding di mahkamah.

Berdasarkan prinsip Pemisahan Kuasa – Eksekutif (Perdana Menteri, kabinet, dan pengkhidmatan awam, atau kerajaan), Badan Perundangan (Parlimen) dan badan kehakiman (Mahkamah) tidak boleh mempertikaikan apa yang berlaku di setiap institusi.

Selama beratus-ratus tahun, Mahkamah UK, yang undang-undangnya kita terimapakai, telah memutuskan bahawa Mahkamah tidak akan mengganggu kerja Dewan Negara KECUALI jika ada pelanggaran undang-undang yang mengatur perilaku Parlimen.

[8] Haruskah Mahkamah masuk campur dengan hal ehwal Parlimen?

Dalam sebilangan kes, mahkamah berpendapat bahawa mereka tidak akan mengganggu pemisahan kuasa.

Mahkamah di seluruh dunia telah memutuskan bahawa di mana undang-undang telah dilanggar, Mahkamah tidak dapat memeriksa keluhan tersebut.

Dalam kes Mahkamah Agung UK iaitu Miller, Perdana Menteri Britain Boris Johnson menangguhkan persidangan Parlimen lebih dari sebulan. Beliau menggunakan Kuasa Prerogatifnya sebagai Perdana Menteri. Mahkamah Agung menolak tindakan beliau11[R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent) Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland) [2019] UKSC 41, perenggan 44 hingga 52].

Ini adalah perkembangan baru.

Case of Proclamations [1610]

Seawal tahun 1610, dalam Case of Proclamations [1610]12EWHC KB J22 mahkamah melindungi keunggulan Parlimen. Mahkamah UK memutuskan bahawa seorang Raja hanya dapat menggunakan kuasa yang diizinkan oleh undang-undang.

Dalam kes ini, Raja telah mencuba menggunakan Kuasa Prerogatifnya untuk mengubah undang-undang. Beliau cuba menghentikan pembangunan baru di sekitar London.

Itu adalah kes di mana mahkamah menghadkan kuasa raja.

Entick v. Carrington [1765]

Pada tahun 1765, dalam kes Entick v. Carrington 13[1765] EWHC KB J98, mahkamah menghentikan Kerajaan daripada mencari harta benda peribadi secara sembarangan untuk mencari bahan hasutan.

Di Malaysia, mahkamah telah campur tangan untuk membawa undang-undang pada jalan yang betul.

[9] Kedudukan Malaysia

Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam kes Speaker of Dewan Undangan Negeri of Sarawak di per 54 menyatakan bahawa:

‘… Walaupun doktrin pemisahan kuasa digunapakai antara Badan Kehakiman dan Badan Perundangan, pemisahan ini adalah menurut pada Perlembagaan Persekutuan kerana ini adalah undang-undang tertinggi Negara.14The Speaker of Dewan Undangan Negeri of Sarawak Datuk Amar Mohamad Asfia Awang Nassar v. Ting Tiong Choon & Ors and other Appeals [2020] MLJU 226.’

Dalam erti kata lain, jika Responden tidak diberikan pendengaran yang adil dan oleh yang demikian menjadi mangsa pelanggaran keadilan semula jadi, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk campur tangan kerana badan perundangan terikat oleh perlembagaan untuk mematuhi Perintah Hukum.

Sebarang pandangan yang bertentangan akan membawa kepada anarki dan pelanggaran undang-undang – akibat yang mesti dicegah oleh Mahkamah.’

Yang Dipertua, Dewan Rakyat & Ors v Gobind Singh Deo [2014]156 MLJ 812

Dalam kes ini, Parlimen telah menahan saraan Gobind Singh sebagai MP.

Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa saraan Gobind Singh sebagai MP harus dibayar walaupun digantung dari parlimen.

Mahkamah memutuskan bahawa walaupun masalah ini tidak dapat diadili, saraan Plaintif sebagai MP tidak dapat dipotong kerana tidak ada undang-undang yang jelas.

Dan kerana tidak ada undang-undang dalam situasi ini, Mahkamah Persekutuan adalah satu-satunya mahkamah di negara yang dapat menafsirkan Perlembagaan.

[10] Persoalan yang tidak dibincangkan adalah: bagaimana jika aduan ke Mahkamah digagalkan oleh ‘snap election’?

Andaikan seorang MP membawa kes ini ke mahkamah. Namun, sebelum keputusan dapat dibuat Perdana Menteri sementara memutuskan untuk mengadakan snap election?

Kerajaan mungkin berpendapat bahawa sebarang persoalan mengenai pemilihan Speaker akan menjadi ‘akademik.’

Kerajaan akan mengatakan bahawa pemilihan baru akan menimbulkan sekumpulan MP baru, yang kemudian dapat memilih Speaker mereka sendiri.

Jawapan kepada soalan ini adalah: adakah prosedur parlimen dilanggar atau tidak dalam melantik Art Harun sebagai Speaker Parlimen bukan sekadar soal akademik.

Kes ini akan menimbulkan persoalan sama ada negara telah mematuhi prinsip Kedaulatan Undang-Undang (Rule of Law), dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, dengan Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat – yang mana nenek moyang kita mengikat diri untuk dipatuhi.

Masalah kedua yang saya jangkakan adalah, Peguam Negara harus mengambil tindakan dalam kes ini bagi pihak kerajaan. Itu akan menjadikan AG sekarang membawa kes terhadap seorang anggota keluarga beliau.

[11] Persoalannya adalah, adakah Pembangkang akan mengemukakan perkara ini di Mahkamah?

Jika ‘ya’, bagaimana mahkamah akan bertindak?

Kami menunggu langkah seterusnya, Pilihan Raya Snap atau tidak.

You May Also Like

Apa yang akan berlaku jika Perdana Menteri tidak berupaya menjalankan tugas?

Siapa yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan agar  Parlimen dibuka semula?

Bolehkah badan pengurusan kondo melarang penghuninya dari masuk rumahnya jika mengesyaki dia dijangkiti Kovid-19?

Kejatuhan era kebebasan Kehakiman melalui pemecatan Hakim terulung